Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:awards:nominacja_pnir2019 [2019/01/02 05:15]
owieczka [Inteligentnego Rozwoju 2019]
en:awards:nominacja_pnir2019 [2019/02/08 16:17] (current)
owieczka
Line 1: Line 1:
 {{ :​en:​awards:​polskanagrodainnowacyjnosci.png?​nolink&​400 |}} {{ :​en:​awards:​polskanagrodainnowacyjnosci.png?​nolink&​400 |}}
  
-====== Nominacja do Polskiej Nagrody ​====== +====== Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 ======
-====== ​Inteligentnego Rozwoju 2019 ====== +
- +
-Miło nam poinformować o otrzymaniu przez Pana mgr. inż. Krzysztofa Wegnera nominacji do prestiżowego wyróżnienia **Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019** pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak w kategorii: **„Naukowiec przyszłości"​**. +
- +
- +
-Nominacja została przyznana za projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII.+
  
 +<WRAP justify>
 +Miło nam poinformować o otrzymaniu przez Pana mgr. inż. Krzysztofa Wegnera nominacji do prestiżowego wyróżnienia **Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019** pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak w kategorii: **„Naukowiec przyszłości"​**. Nominacja została przyznana za projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP justify>
 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową,​ które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania,​ przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową,​ które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania,​ przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.
 Projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” dotyczy akwizycji i przetwarzania przestrzennej reprezentacji sceny ruchomej. Jest kontynuacją i rozwinięciem prowadzonych przez kierownika projektu wieloletnich prac badawczo-rozwojowych nad rejestracją,​ przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazu trójwymiarowego oraz jego rozszerzeniem - obrazem przestrzennym. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i przetwarzania obrazów przestrzennych o bardzo wysokiej rozdzielczości,​ dużej liczbie rejestrowanych promieni i szerokim kącie akwizycji. Wynikiem projektu będzie technologia konstrukcji nowej generacji kamer obrazu przestrzennego. W ramach prac wykonane zostaną prototypy kamer obrazu przestrzennego,​ umożliwiające pełną rejestracje przestrzenną obserwowalnego świata (prawie hologramu). Ponadto, wraz z systemem akwizycji (rejestracji obrazu przestrzennego) opracowane zostaną specjalistyczne algorytmy przetwarzające zarejestrowaną przestrzenną scenę ruchomą. Opracowane algorytmy, zaimplementowane w dedykowanym oprogramowaniu,​ umożliwią miedzy innymi wyświetlanie obrazów przestrzennych na nowej generacji monitorach obrazu przestrzennego (holograficznych,​ autostreoskopowych),​ nad którymi kończone są obecnie prace wdrożeniowe w wielu miejscach na świecie. Opracowane algorytmy umożliwią także wirtualne spacery w uprzednio zarejestrowanych ruchomych scenach przestrzennych,​ precyzyjne pomiary geometryczne zarejestrowanych obiektów lub fragmentów sceny, a także rearanżacje materiału wizyjnego w dużo szerszym zakresie niż jest to możliwe obecnie. Projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” dotyczy akwizycji i przetwarzania przestrzennej reprezentacji sceny ruchomej. Jest kontynuacją i rozwinięciem prowadzonych przez kierownika projektu wieloletnich prac badawczo-rozwojowych nad rejestracją,​ przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazu trójwymiarowego oraz jego rozszerzeniem - obrazem przestrzennym. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i przetwarzania obrazów przestrzennych o bardzo wysokiej rozdzielczości,​ dużej liczbie rejestrowanych promieni i szerokim kącie akwizycji. Wynikiem projektu będzie technologia konstrukcji nowej generacji kamer obrazu przestrzennego. W ramach prac wykonane zostaną prototypy kamer obrazu przestrzennego,​ umożliwiające pełną rejestracje przestrzenną obserwowalnego świata (prawie hologramu). Ponadto, wraz z systemem akwizycji (rejestracji obrazu przestrzennego) opracowane zostaną specjalistyczne algorytmy przetwarzające zarejestrowaną przestrzenną scenę ruchomą. Opracowane algorytmy, zaimplementowane w dedykowanym oprogramowaniu,​ umożliwią miedzy innymi wyświetlanie obrazów przestrzennych na nowej generacji monitorach obrazu przestrzennego (holograficznych,​ autostreoskopowych),​ nad którymi kończone są obecnie prace wdrożeniowe w wielu miejscach na świecie. Opracowane algorytmy umożliwią także wirtualne spacery w uprzednio zarejestrowanych ruchomych scenach przestrzennych,​ precyzyjne pomiary geometryczne zarejestrowanych obiektów lub fragmentów sceny, a także rearanżacje materiału wizyjnego w dużo szerszym zakresie niż jest to możliwe obecnie.
-{{ :​en:​awards:​pnir2019_-_list_nominacyjny_mgr_inz._krzysztof_wegner.jpg?​nolink |}} +</​WRAP>​
  
 +{{ :​en:​awards:​pnir2019_-_list_nominacyjny_mgr_inz._krzysztof_wegner.jpg?​400 |}}
  • en/awards/nominacja_pnir2019.txt
  • Last modified: 2019/02/08 16:17
  • by owieczka