Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:awards:innowacje2013 [2019/02/08 17:41] (current)
owieczka created
Line 1: Line 1:
 +====== Złoty Medal w konkursie INNOWACJE 2013 ======
 +<WRAP left 100%>
 +<WRAP justify>
 +{{:​en:​awards:​img_5345.jpg?​direct&​400 |}}
 +Z przyjemnością informujemy,​ że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej,​ Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”,​ który został opracowany przez zespół pracowników,​ doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski,​ mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska,​ mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski,​ inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania.
 +
 +{{ :​en:​awards:​gold_medal_technicon-innowacje_2013.pdf | Wiecej o nagrodzonym systemie}}
 +
 +Opis systemu
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +{{ :​en:​awards:​gold_medal_technicon-innowacje_2013.jpg?​direct&​600 |}}
 +
 +<WRAP center 100%>
 +{{:​en:​awards:​img_5362.jpg?​direct&​300 |}}{{:​en:​awards:​img_5368.jpg?​direct&​300 |}}
 +</​WRAP>​
  
  • pl/awards/innowacje2013.txt
  • Last modified: 2019/02/08 17:41
  • by owieczka