Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:awards:start [2019/02/08 17:12]
owieczka
pl:awards:start [2019/02/08 17:23] (current)
owieczka
Line 30: Line 30:
 [[pl:​awards:​start2015| czytaj wiecej]] [[pl:​awards:​start2015| czytaj wiecej]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 38: Line 37:
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. ​ Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. ​
 +</​WRAP>​
 +<WRAP right>
 +[[pl:​awards:​start2014| czytaj wiecej]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 46: Line 48:
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 Z przyjemnością informuje, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej,​ Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”,​ który został opracowany przez zespół pracowników,​ doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski,​ mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska,​ mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski,​ inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania. Z przyjemnością informuje, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej,​ Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”,​ który został opracowany przez zespół pracowników,​ doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski,​ mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska,​ mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski,​ inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP right>
 +[[pl:​awards:​innowacje2013| czytaj wiecej]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 54: Line 59:
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 Zostałem uznany za najlepszego doktoranta w regionie i nagrodzony stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”,​ Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostałem uznany za najlepszego doktoranta w regionie i nagrodzony stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”,​ Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP right>
 +[[pl:​awards:​wup2013| czytaj wiecej]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 62: Line 70:
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 Specjalna nagroda im. Kalmana Fazekas za najlepszy artykuł „Video Quality in Multiple HEVC Encoding-Decoding Cycles” wygłoszony na konferencji IWSSIP 2013, 7-9 lipie 2013, Bucharest, Rumunia. Specjalna nagroda im. Kalmana Fazekas za najlepszy artykuł „Video Quality in Multiple HEVC Encoding-Decoding Cycles” wygłoszony na konferencji IWSSIP 2013, 7-9 lipie 2013, Bucharest, Rumunia.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP right>
 +[[pl:​awards:​fazekas2013| czytaj wiecej]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 70: Line 81:
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 I nagroda w Konkursie Młodych Naukowców organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za referat: „Wpływ kompresji obrazów i map głębi na syntezę widoków w systemie wielowidokowym” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji,​ Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 – 19 czerwca 2009 I nagroda w Konkursie Młodych Naukowców organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za referat: „Wpływ kompresji obrazów i map głębi na syntezę widoków w systemie wielowidokowym” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji,​ Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 – 19 czerwca 2009
 +</​WRAP>​
 +<WRAP right>
 +[[pl:​awards:​kkrrit2009| czytaj wiecej]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  • pl/awards/start.txt
  • Last modified: 2019/02/08 17:23
  • by owieczka