ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 Targów TECHNICON-INNOWACJE 2013 dla Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”, który został opracowany przez zespół pracowników, doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska, mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski, inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania.

Przedmiotem nagrody jest pierwszy na świecie system wykorzystujący stereowizję do pomiaru rozmiarów poruszających się pojazdów. Pomiar dokonywany jest zdalnie za pomocą stereoskopowego zestawu kamer wysokiej rozdzielczości umieszczonego na poboczu drogi lub na wiadukcie. Ruchome obrazy stereoskopowe są analizowane za pomocą oprogramowania opracowanego w ramach projektu. W ten sposób wyznaczane są rozmiary pojazdów, a na podstawie tych wyników oraz innych cech wyznaczonych z obrazów pojazdy są kategoryzowane, dzięki czemu możliwa jest realizacja automatycznego pomiaru ruchu różnych typów pojazdów. System może znaleźć zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie konieczna jest kontrola rozmiarów pojazdów, na przykład w obszarach o ograniczonym ruchu długich pojazdów. System umożliwia pomiar bez ingerencji w infrastrukturę drogową lub w ruch pojazdów. Ze względu potencjalne zastosowania szczególny nacisk położony został na pomiar wymiarów samochodów ciężarowych i ich zespołów, jednak opracowana metoda pomiaru jest na tyle uniwersalna, że można ją stosować do wyznaczania gabarytów pojazdów dowolnego typu

  • en/awards/zlotymedal2013.txt
  • Last modified: 2019/01/04 03:37
  • by owieczka