Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Miło nam poinformować o otrzymaniu przez Pana mgr. inż. Krzysztofa Wegnera nominacji do prestiżowego wyróżnienia Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak w kategorii: „Naukowiec przyszłości“.

Krzysztof Wegner laureatem konkursu NCBiR-LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wyłoniło laureatów VIII edycji prestiżowego programu LIDER. Program ten wspiera badania młodych naukowców, które cechują się dużą innowacyjnością i potencjałem komercjalizacyjnym uzyskanych wyników badań. Wśród tegorocznych zwycięzców konkursu, na wysokim 2. miejscu, znalazł się mgr inż. Krzysztof Wegner i jego zespół: dr inż. Olgierd Stankiewicz, mgr inż. Jakub Stankowski, mgr inż. Jakub Siast, pracownicy Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej.

START 2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Z 1241 kandydatów Fundacja wyłoniła 130 laureatów – młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

START 2014

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Złoty Medal w konkursie INNOWACJE 2013

Z przyjemnością informuje, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”, który został opracowany przez zespół pracowników, doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska, mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski, inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania.

Wsparcie stypendialne dla doktorantów

Zostałem uznany za najlepszego doktoranta w regionie i nagrodzony stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda im. Kalman Fazekas

Specjalna nagroda im. Kalmana Fazekas za najlepszy artykuł „Video Quality in Multiple HEVC Encoding-Decoding Cycles” wygłoszony na konferencji IWSSIP 2013, 7-9 lipie 2013, Bucharest, Rumunia.

I nagroda w Konkursie Młodych Naukowców

I nagroda w Konkursie Młodych Naukowców organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za referat: „Wpływ kompresji obrazów i map głębi na syntezę widoków w systemie wielowidokowym” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 17 – 19 czerwca 2009

  • pl/awards/start.txt
  • Last modified: 2019/02/08 17:23
  • by owieczka